A mai pénzrendszernek két alapproblémája van, az egyik a kamat, a másik a pénz teremtési módszere. Ez a társadalom számára, mint probléma nem tudatos, sőt a pénz kialakulásáról ezt a kritikát két téveszme ködösítette be:

a) Az első téveszme, hogy a mai pénz természetes történelmi fejlődés eredménye.

A valóság az, hogy a különböző pénzformák használatát, mindig a hatalmi osztály határozta meg. Kezdetben a papok, később a nemesség, majd a kapitalizmus fejlődésével a magán bankok (tőkések). A pénz mindig eszköz volt a társadalom termelő erejének az elszívására, tehát nem természetes fejlődés, hanem a népesség megfontolt manipuláció eszköze volt (erre a honlapon részletesen kitérek).

b) A pénz olyan érték kell legyen, mint az arany.

Tudjuk, hogy a Földön az anyag véges és sok esetben (gazdasági szempontból) szűkös is lehet. Ha a pénzt is anyagi értékként kezeljük és árura cserélve a gazdaságban körbe adjuk, akkor így még szűkösebb lesz, mert kamatot, adókat lehet beépíteni a pénz körforgásába.  A másik nagy probléma a mai “anyagpénzzel”, hogy előbb pénzünk kell legyen, mielőtt gazdasági tevékenységet elkezdhetünk. Ez annyira természetesnek tűnik, hogy meg sem kérdőjelezzük, pedig másképp is lehetséges (történelmi tények bizonyítják).

Azt is kell tudni, hogy a pénz ma inkább csak szám a számítógépben. A számok viszont nem szűkösek,  a bitek és bájtok sem szűkösek. A pénzt ma mi anyagi entitásnak képzeljük el, ezért elfogadjuk a szűkösségét. ha a pénzt csupán információként, azaz értékmérőként használnánk, akkor nem lehetne szűkössé tenni. A későbbiekben erről bővebben.

Ebből a két alapproblémából (kamat és pénzteremtés) az a következtetés vonható le, hogy:

– Ez a pénzrendszer nem fenntartható!

– Az állam és a pénzrendszer között komplott keletkezik!