A demokratikus társadalomnak a demokratikus pénzrendszer kell legyen az alapja!

A mai „demokráciát“ Edward Bernays így írja le:
„A tömegek szokásainak és véleményeinek tudatos és intelligens manipulációja a demokratikus társadalmak fontos része. Azok alkotják a láthatatlan kormányt, akik a láthatatlan társadalmi mechanizmusokat manipulálják és ők az országunk igazi uralkodói. Rajtunk uralkodnak, értelmünket alakítják, ízlésünket képezik és ideáinkat olyan emberek szugerálják, akikről nem is hallottunk.“

Az infopénz megértéséhez szükség volt előbb a következő témákkal foglalkozni:
a számlapénz keletkezése,
a teljes értékű pénz fogalma.
Kell tudni,
hogy az infopénz nem dolog, hanem csupán információ,
hogy az infopénz nem csereeszköz, hanem kooperációs eszköz.

Az infopénz olyan pénzrendszer, amiben a pénz nem adósság, nincs kamat, nem keletkezik eladósodás, nincs csőd, nincs adó, nincs infláció és nem lenne korrupció. Egy demokratikus társadalomban lehetőség van arra, hogy a pénz ne mint követelés keletkezzen, hanem teljes értékű fizetési eszköz legyen.

Aki értéket termel annak a számláján infopénz keletkezik, ez a pénz a munkája értékéről információ. Aki fogyaszt annak a számláján pénz szűnik meg. A pénz az infopénzrendszerben nem csereeszköz, hanem kooperációs eszköz! Ha ez megvalósul, csak akkor érett meg a társadalom önrendelkezésre, amit majd igazi demokráciának is lehet nevezni.

A pénzt minden ember számára a Közösségi bank teremti. A kontírozás: Tartozik a kassza, követel a saját tőke. (Kassa an Eigenkapital)
Fizetéskor megszűnik: Tartozik a ráfordítás, követel a kassza. (“Aufwand an Kassa“)

Mivel az infopénzt nem lehet kölcsön adni, ezért kamat sem létezik. Ebben a rendszerben az árak képzésére is új mechanizmusra van szükség.
A „kereslet kínálat“ törvénye szükségszerűen a szükösséghez vezet és inflációhoz, ha a vásárlási erő túl magas. A forgalomban lévő pénzmennyiséget ha csökkenteni kell, akkor adók és díjak formájában be kell hajtani, hogy a forgalomból ki lehessen vonni (megsemmisíteni).

Infopénz teremtése

Ez infopénz kétféleképpen történhet, a) a Közösségi bank által, ez lehetne a feltétel nélküli alapjövedelem alapja és b) az értékteremtéssel.
A kasszában keletkezik az elektronikus pénz és a saját tőke alatt is látható, ami a közösség demokratikus központi bankja, aminek mindenki tagja. Ez a számlakijelölési szabály a társadalom demoktartikus döntése kell legyen és ezzel a számvitellel az egész társadalmat el lehet látni pénzel.
A pénzteremtést a TAJ számmal és a meglévő számítógépes rendszerrel is el lehetne számolni. A demokratikus pénzteremtést így a szociális minisztérium végezné, pénzügyminisztériumra nincs többé szükség.

A könyvelési számlakijelölés a következő: Tartozik a kassza, követel a saját tőke.

KÖZÖSSÉGI BANK
————————————————
Eszközök                Források
+ kassza                    + saját tőke

Idáig az infopénz a teljes értékű pénzre hasonlít. A különbség nem a pénzteremtésben, hanem a pénzmegszüntetésben van.

Infopénz megszüntetése

Mivel nem kettős könyvelésről van szó fizetésnél a könyvelés csak az egyén számláját érinti. Az infopénzt nem adjuk tovább, nem cseréljük árura, ezért nem létezik pénzforgás, ezért nincs infláció és nincs defláció. A pénz forgásának a gyorsasága (likviditás) sem téma többé a közgazdaságban.
Mivel fizetéskor az infopénzt nem továbbadjuk, nincs követelés és adósság, hanem a számlánkon ez megszűnik.

A könyvelési számlakijelölés a következő:

Követel a kassza, tartozik a saját tőke

KÖZÖSSÉGI BANK
————————————————
Eszközök                       Források
– kassza                         – saját tőke

Az infopénz rendszerben a szerződések nem az egyes személyek között jönnek létre, hanem minden polgár egy „életszerződést” köt az egész társadalommal. Ez az egész társadalom lehet pl. város, ország, amit a demokratikus Közösségi bank (DB) képvisel. Ez a szerződés minden életszakaszban más és más lehet, az egyén fejlődését szolgálja és ezért ennek érdekében megváltoztatható.

Az infopénz rendszerében asszimetrikus árak lehetségesek, mert nincs kettős könyvelés. Minden személy számára létezik egy saját tarifarendszer és fogyasztói kosár.