Az infopénz rendszerében asszimetrikus árak lehetségesek, mert nincs kettős könyvelés. Minden személy számára létezik egy saját árrendszer, tarifarendszer és fogyasztói kosár.

-A munka értéke egységes
A munka (szolgáltatás) értéke a tevékenységem értéke alapján keletkezik, amit az a közösség állapít meg, amihez tartozom.

-A termék értéke asszimetrikus

A termék értéke mindig attól függ, hogy az igények mennyire vannak kielégítve. Minél jobban ki vannak ezek elégítve, annál alacsonyabb az ár és ez akár nulla is lehet, mert az ehhez szükséges munka értéke nem a termék értékébe van beleszámítva. Tehát az értéktermelő, a szolgáltató a fogyasztói ártól független infopénzt kap.

Az infopénzrendszerben csak az emberi munkának és a végterméknek van ára. A nyersanyagokat nincs szükség beárazni, mert így ismét az egyes gazdasági szereplők a magas árak fenntartásában lesznek érdekeltek. Ha a termelésben a természetes erőforrásokban szűkösség keletkezik, ami ma sok területen így van, akkor azokat az újításokat kell honorálja az össztársadalom, akik nyersanyag helyettesítő anyagokat, technológiákat tudnak kitalálni. Ezzel a szűkösség megszüntetését támogatjuk és egy természetesen regenerálódó zárt körfolyamatú ökonómia rendszert hozhatunk létre.

A termelésben egy másik motiváció még a termelési folyamat további hatékonyságának a növelése. Akik ezt elérik, mert újabb technológiákat alkalmaznak azokat a Közösségi bank külön honorálja. Ezzel az újítás értéktermelés megmarad, de a termékek fogyasztói ára tovább csökken.

Ez a rendszer lehetetlené teszi a pénzel való korrupciót is. Lefizetni infopénzzel senkit sem lehet, mert ez nem csereeszköz.

A termelési folyamatban csak az emberi munkaerő van honorálva, a így a végén a termék akár ingyen is megszerezhető és az infopenz is fölöslegessé válik.

Eddig a számvitelben generációk óta csak élettelen dolgokat, anyagokat tárgyakat értékeltünk és a hozzáadatott munkával vezettük le a termék piaci árát. A számvitelbe olyan értékkategóriákat is be kell vinni, ami nem anyagi, pl. egészség, boldogság, környezetbarát jelleg. A munka esetén az értéktermelés beárazásában nemcsak a képzettségi szint játszhat szerepet, hanem a munka emberi hatása. Minél kényelmetlenebb a munka, annál magasabb kell legyen a fizetés. Ez ösztönzően hat a technológiai újításra.